ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (K.Eν.A.K.)
Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) - Μελέτες K.Eν.A.K. - Πιστοποιητικά ΔΕΗ
 
  Ενεργειακό Πιστοποιητικό Πρόγραμμα Εξοικονομώ Πιστοποιητικό ΔΕΗ Άλλες Υπηρεσίες Ποιοί Είμαστε Επικοινωνία  
 
Έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού για ενοικίαση ή πώληση ακινήτου σε 24 ώρες (χωρίς καμία επιπλέον χρέωση)

Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη (K.Eν.A.K.)

N.4685/2020 (2020)
Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις
Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017 (2017)
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-2/2017 (2017)
ΘΕΡΜΟΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ
Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-4/2017 (2017)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-5/2017 (2017)
ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ, ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΨΥΞΗΣ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ
Εγκύκλιος 172335 16.02.2016 (16/2/2016)
Διευκρινίσεις για το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και την καταχώρηση των στοιχείων του στην ηλεκτρονική εφαρμογή "Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας"
Άρθρο 58, παρ. 3, Ν.4342 /2015 (9/11/2015)
Βάσει του άρθρου 58, παρ. 3, Ν.4342 /2015 είναι υποχρεωτική η έκδοση Π.Ε.Α. για την ηλεκτρονική δήλωση μίσθωσης
Νόμος 4122/2013 (19/2/2013)
Νόμος 4122/2013 για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων και την εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
Εγκύκλιος - οικ. 382/12.1.2012 (12/1/2012)
Διευκρινίσεις για την από 09.01.2012 υποχρέωση έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για όλες τις περιπτώσεις νέων συμβάσεων μίσθωσης κτιρίων ή τμημάτων αυτών
Εγκύκλιος για συμβολαιογράφους (26/1/2011)
Εξειδίκευση ρυθμίσεων άρθρου 6 και 11 ν. 3661/08, άρθρων 14 και 15 Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)
Εγκύκλιος 2366/05.01.2011 (5/1/2011)
Επιπλέον διευκρινήσεις για την ορθή εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ
Εγκύκλιος - οικ. 2279/22.12.2010 (22/12/2010)
Διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ
ΦΕΚ 498 ΑΑΠ/23.11.2010 (23/11/2010)
Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 498 ΑΑΠ/23.11.2010) τροποποιείται το άρθρο 25 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 380/Δ/1997) ως προς τις απαιτήσεις εκπόνησης μελετών υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και επεκτείνεται για όλα τα κτίρια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3661/2008
Νόμος 3889/2010 (14/10/2010)
με το άρθρο 28 του Νόμος 3889/2010 «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» ώστε να επεκταθεί και στην περίπτωση κτιρίων κατοικίας που προορίζονται για χρήση που δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες (παραθεριστικές κατοικίες)
Προεδρικό Διάταγμα 100/2010 (ΦΕΚ 177/Α/6.10.2010) (6/10/2010)
Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων, Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και Εγκαταστάσεων Κλιματισμού Εγκύκλιος Εφαρμογή του (ΚΕΝΑΚ )
Εγκύκλιος οικ. 1603/4.10.2010 (4/10/2010)
Εγκύκλιος Εφαρμογή του (ΚΕΝΑΚ)
οικ. 17178/2010 Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ (2/9/2010)
Για την υποστήριξη της εφαρμογής του ΚΕΝΑΚ εγκρίθηκαν με την οικ. 17178/2010 Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1387/ Β/2.9.2010) οι Τεχνικές Οδηγίες του ΤΕΕ, οι οποίες διατίθενται από το ΤΕΕ
Προεδρικό Διάταγμα 72/2010 (ΦΕΚ 132/Α/2010) (5/8/2010)
ΕΥΕΠΕΝ - Συγκρότηση, διοικητική – οργανωτική δομή και στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργεια»ς, η οποία συγκροτείται στην Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ
Νόμος 3855 2010 (ΦΕΚ 95 - 23.6.2010) (23/6/2010)
Οδηγία 2010/31/ΕΕ (18/6/2010)
Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση)
Νόμος 3851/2010 (4/6/2010)
με το άρθρο 10 του Νόμος 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 85/Α/2010)
ΚΕΝΑΚ (9/4/2010)
Ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) που εγκρίθηκε με την Δ6/Β/οικ.5825/30-03-2010 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕΚΑ (ΦΕΚ Β΄ 407)
Δ6/Β/οικ.5825/30-03-2010 (30/3/2010)
Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)
Νόμος 3818/2010 (ΦΕΚ 17 Α - 16.2.2010) (16/2/2010)
άρθρο 6 - Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ)
Νόμος 3661/2008 (ΦΕΚ 89/Α/2010) (19/5/2008)
Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις
Οδηγία 2002/91/ΕΕ (4/1/2003)
Οδηγία 2002/91/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων
 
 
  Ηλ. ΒιβλιοθήκηΌροι Downloads Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Χάρτης Πλοήγησης Επικοινωνία  

info@kenak.gr Copyright © 2022 kenak.gr All Rights Reserved